El CEI

Per dinamitzar el teixit econòmic comarcal i millorar l’ocupació de les persones a partir del foment a la creació d’empreses, posem a la vostra disposició el CEI Solsonès.

Objectiu

El nostre objectiu és oferir solucions efectives a problemes d’emprenedors que aposten per la seva autoocupació i volen crear la seva empresa, o a empreses que aposten per créixer i innovar.

Oferim:

  • Donar suport a l’activitat econòmica existent i emergent del territori.
  • Afavorir la creació i consolidació de noves iniciatives i start-up.
  • Promoure la formació continuada, especialitzada, i transversal en diferents àmbits i tipus de demandants.
  • Fomentar la transferència de tecnologia i de coneixement per generar activitat econòmica.
  • Facilitar la innovació en mètodes, processos i en la vessant tecnològica.
  • Impulsar les TIC com element dinamitzador en l’àmbit econòmic i social.
  • Prestar serveis d’especialització, d’atenció personalitzada, de professionalitat, de qualitat en el servei, d’innovació i de compromís amb la satisfacció del nostre client.

Eines

  • Viver d’empreses: Disposem  d’11 espais per a la instal·lació d’empreses. Aquests espais tenen aproximadament una superfície de 25 metres quadrats. Les empreses podran romandre al viver d’empreses els primers 3 anys de la seva activitat amb possibilitat de prorrogar-ho fins a 4.
  • Servei de consolidació empresarial: El CEI Solsonès està a la disposició de les empreses del viver i de la resta d’empreses de la comarca, un servei d’assessorament per a la consolidació empresarial.
  • Formació en creació d’empreses i gestió empresarial: Oferim a les persones emprenedores, empresaris de la comarca i empreses instal·lades al viver la possibilitat de participar en accions formatives enfocades a la creació, consolidació d’empreses i la gestió empresarial.

Emprenedors

Si tens un projecte i vols posar-lo en funcionament t’ajudem. T’estarem acompanyant durant el procés de creació de la teva empresa, des de la idea de negoci fins a la teva consolidació en el mercat.

Emprendre és més fàcil.+ info

Empreses

Crear una empresa és un procés delicat. Consolidar-la i fer-la créixer en uns mercats cada vegada més exigents ho és encara més, especialment per a les micropimes i les Pimes.

Al CEI Solsonès trobaràs un recolzament. + info

Viver

Allotjant la teva empresa al CEI Solsonès compartiràs infraestructures i serveis de valor afegit minimitzant la inversió, l’esforç i la incertesa en els primers passos, integrant-te en una comunitat empresarial. + info