Ajuts i subvencions

 

 • Internacionalització Agrupada

  Ajut per potenciar l’agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis, amb l’execució d’actuacions de llarga durada en determinats mercats amb un mateix objectiu. La sol·licitud referent aquest ajut es troba en el següent enllaç: Internacionalització agrupada.

 • Préstec i+i

  Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització. La sol·licitud referent aquest ajut es troba en el següent enllaç: Préstec i+i.

 • Iniciació a l’Exportació

  Assessorament i ajut a empreses que no han exportat mai o molt poc amb l’objectiu d’accedira les primeres fases del procés exportadors i a dissenyar la pròpia estratègia d’actuació en els diferents mercats. La sol·licitud referent aquest ajut es troba en el següent enllaç: Iniciació a l’exportació.

 • Plans d’actuació d’unitats de valorització

  Incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D catalans. La sol·licitud referent aquest ajut es troba en el següent enllaç: Plans d’actuació d’unitats de valorització.

 • TECNIO

  Ajut per incentivar els plans d’actuació d’R+D d’agents tecnològics membres de la Xarxa Tecnològica de Catalunya, TECNIO. La sol·licitud referent aquest ajut es troba en el següent enllaç: TECNIO.

 • 360º Competitivitat

  Ajut per definir i desplegar l’estratègia de l’empresa o implantar les millores operatives en les diferents àrees funcionals. La sol·licitud referent aquest ajut es troba en el següent enllaç: 360º Competitivitat.

 • Nou programa de finançament: Línia Emprèn per autònoms i comerços

  El Departament d’Empresa i Ocupació promou una nova línia de finançament per autònoms, microempreses de qualsevol sector i petites i mitjanes empreses del sector comerç, cobrint el 70% del risc de principal de les operacions de préstec. Les sol·licituds es poden descarregar en l’oficina virtual de tràmits www.gencat.cat/ovt i es presenten en qualsevol de les Oficines de Gestió Empresarial. Es troba més informació  en el següent enllaç: Línia Emprèn.