Documentació

Qui pot accedir al viver d’empreses.

Al viver d’empreses hi poden accedir totes les persones emprenedores, empreses i altres iniciatives socioeconòmiques de nova creació (menys d’un any de vida des de la seva constitució) amb un projecte, que donades les seves característiques pugui desenvolupar la seva activitat als mòduls del Viver d’Empreses del CEI Solsonès.

Excepcionalment es permetrà l’accés d’aquelles iniciatives empresarials de més d’un any de vida que estiguin en procés de consolidació.

La cessió del despatx i altres equipaments es vinculen a un ús administratiu i de gestió de l’activitat empresarial. En cap cas s’acceptaran activitats de fabricació o transformació de materials al Viver d’empreses.

Quan i on es poden presentar les sol•licituds d’accés.

Des del juny de 2011, està obert el procés d’acceptació i resolució de sol•licituds al viver d’empreses CEI Solsonès. La convocatòria és de caràcter continu i en el cas que tots els mòduls estiguin ocupats, els projectes avaluats favorablement romandran en llista d’espera fins a disponibilitat d’espai.

Les sol•licituds es presentaran a la seu del CTFC Seminari, c/ Pujada del Seminari, s/n de Solsona.

Per més informació:

Tota la documentació es presentarà de forma presencial, oferint-se la possibilitat que la documentació tècnica es presenti en format digital.

Accés al viver Preus