Preus i superfícies dels mòduls.

Els preus de lloguer dels mòduls són progressius en els anys. A continuació s’indica la taula de preus pels emprenedors/es, empreses i iniciatives que accedeixin al viver aquest any 2018:

Preus Públics 2018 – 2022 per empreses que s’incorporin durant l’any 2018 al CEI Solsonès
1er any 2on any 3er any 4rt any
Despatx M2 3,07 € 4,09 € 5,11 € 7,15 €
E1 26,35 80,79 € 107,72 € 134,66 € 188,49 €
E2 22,60 69,30 € 92,39 € 115,49 € 161,67 €
E3 24,90 76,35 € 101,80 € 127,25 € 178,12 €
E4 28,00 85,85 € 114,47 € 143,09 € 200,29 €
E5 23,36 71,63 € 95,50 € 119,38 € 167,10 €
E6 20,00 61,32 € 81,76 € 102,21 € 143,07 €
E7 18,40 56,42 € 75,22 € 94,03 € 131,62 €
E8 18,60 57,03 € 76,04 € 95,05 € 133,05 €
E9 30,45 93,36 € 124,49 € 155,61 € 217,82 €
E10 26,60 81,56 € 108,75 € 135,93 € 190,28 €
E11 33,46 102,59 € 136,79 € 170,99 € 239,35 €
E12 34,57 106,00 € 141,33 € 176,66 € 247,29 €
E13 29,80 91,37 € 121,83 € 152,29 € 213,17 €