Convocat el Fondo de Emprendedores de la Fundació Repsol

El Fons d’Emprenedors Fundació Repsol promou el desenvolupament de projectes empresarials orientats a aportar millores en l’ús eficient de l’energia i els recursos naturals, mitjançant la convocatòria d’un procés de presentació i selecció de projectes.

Es seleccionaran 5 projectes empresarials.

Candidats
:
Podran participar totes aquelles persones físiques majors d’edat, així com qualsevol persona jurídica legalment constituïda, sense limitacions quant a la seva nacionalitat, que a la data de publicació d’aquestes bases siguin titulars d’un projecte i / o activitat empresarial que segons criteri dels seus responsables destaquin per emprar procediments, processos, tecnologies, etc., que impliquin aportacions significatives a la millora de l’Eficiència Energètica o al desenvolupament de la Bioenergia (l’àmbit detallat en el camp de l’Eficiència Energètica i bioenergia als fins d’aquesta convocatòria s’especifica en l’epígraf “Com participar “de la web del Fons).

Característiques:
El suport a l’emprenedor, depenent de les necessitats particulars de cada projecte empresarial, durant el procés d’incubació d’una durada màxima de 24 mesos.

Dotació:
El Fons d’Emprenedors Fundació Repsol dotarà als projectes seleccionats amb una assignació mensual d’entre 6.000 i 12.000 € durant el procés d’incubació.

Presentació de candidatures: fins al 15 de novembre de 2014.

Trobareu tota la informació de la convocatòria a:

http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/sites/all/themes/frfde/pdf/bases_cuarta_convocatoria_fondo_de_emprendedores_fundacion_repsol.pdf