Documentació

Qui pot accedir al viver d’empreses.

Al viver d’empreses hi poden accedir totes les persones emprenedores, empreses i altres iniciatives socioeconòmiques de nova creació (menys de tres anys de vida des de la seva constitució) amb un projecte que, donades les seves característiques, pugui desenvolupar la seva activitat als mòduls del viver d’empreses del CEI Solsonès.

Excepcionalment es permetrà l’accés d’aquelles iniciatives empresarials de més de tres anys de vida que estiguin en procés de consolidació a la comarca. En aquests casos és valorà que la seva activitat tingui relació amb la recerca i la innovació.

La cessió del despatx i altres equipaments es vinculen a un ús administratiu i de gestió de l’activitat empresarial. En cap cas s’acceptaran activitats de fabricació o transformació de materials al viver d’empreses.

Sol·licituds d’accés

Les sol·licituds s’han de presentar a la seu del CTFC.

Per a més informació, podeu trucar al  telèfon 973 48 17 52, o contactar per correu electrònic  cei@ctfc.cat.