Polítiques Europees 2014-2020 de suport a l’Emprenedoria, i a les Micro, Petites i Mitjanes Empreses

Programa de la jornada

Programa de la jornada